Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením

Autor: Petr Skřehot a kol.
Počet stran: 181
Rok vydání: 2009
Cena: 219 Kč vč. DPH (cena nezahrnuje poštovné a balné)

Tato kniha, která je určena pracovníkům pověřených k plnění úkolů v oblasti prevence rizik, shrnuje nejnovější poznatky z oblasti ergonomie pracovního místa získané jak vlastním výzkumem autorů tak i převzetím řady zkušeností ze zahraničí. Práce srozumitelným způsobem rozebírá jednotlivé prvky pracovního systému, hodnotí je, uvádí do kontextu s požadavky současné legislativy a předkládá praktická doporučení pro zlepšení nedostatků často se objevujících na pracovištích určených pro osoby se zdravotním postižením. Účelem této publikace je tedy umožnit zavádění ergonomických zásad týkajících se pracovního místa do praxe, upozornit na jeho podstatné prvky, jako jsou například pracovní stůl, sedadlo či pomůcky, a z hlediska pracovního prostředí blíže upozornit na faktory, které zásadním způsobem ovlivňují pracovní podmínky hendikepovaných a jinak postižených osob (např. mikroklimatické podmínky, osvětlení, ale i psychická zátěž a další).