Stavebnictví: prevencí proti úrazům

Autor: Jakub Marek, Karel Škréta, Petr Skřehot

Počet stran: 294

Rok vydání: 2010

Cena: 249 Kč vč. DPH (cena nezahrnuje poštovné a balné)

 

Dlouhodobé statistiky pracovní úrazovosti potvrzují, že stavebnictví patří mezi nejrizikovější

ekonomická odvětví. Jelikož se trendy v počtech smrtelných pracovních úrazů příliš nemění ani po zavedení funkce koordinátora BOZP, je nutné stále více apelovat na vedoucí pracovníky na stavbách, kteří svými postoji a přístupy mohou významným způsobem přispět k prevenci rizik. V knize se tak kloubí teoretický rámec BOZP vycházející z platné legislativy s praktickou rovinou každodenních úkolů a činností prováděných na stavbách. V knize jsou detailně diskutovány hlavní problémy související se zajišťováním BOZP na staveništích a také pojednání o hlavních příčinách pracovních úrazů, které se zde nejčastěji vyskytují. Kniha shrnuje také výsledky expertního šetření, které byly provedeny na vybraných stavbách v ČR. Zjištěné závěry jsou zpracovány do přehledných statistik a dále doplněny o praktické zkušenosti a poznatky získané prohlídkami řady realizovaných staveb. Součástí knihy jsou také praktické přílohy obsahující jednoduché školící materiály v českém, anglickém, ukrajinském, ruském, polském a rumunském jazyce.