Kontaktní a fakturační údaje

Sídlo firmy: Raichlova 2659/2, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Ředitel: RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.
Odborní pracovníci: RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.

 • soudní znalec v oboru bezpečnost práce a ergonomie (č. průkazu 00040)
 • osoba odborně způsobilá v požární ochraně (č. osvědčení: Z-577/98)
 • osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP (č. osvědčení: VUBP/1382/PREV/2024)
 • specialista v ergonomii (kód: 39-009-N)
 • lektor dalšího vzdělávání (kód 75-001-T)
 • instruktor obsluhy motorových vozíků (č. osvědčení: DN 18.6.1979)
 • interní auditor QMS a metrolog (č. osvědčení 12-QMS02-2012-07)
 • specialista pro havarijní plánování (č. osvědčení 10/2004/DNS)
 • osoba odborně způsobilá pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi (č. diplomu Přf UK: 88668)
 • manažer bezpečnosti práce (č. osvědčení 10408/08-20/354)

Kontakt: ergowork@ergowork.cz, +420 777 828 865

Ing. Jakub Marek, MSc.

 • soudní znalec v oboru bezpečnost práce a ergonomie (č. průkazu 00039)
 • osoba odborně způsobilá v požární ochraně (č. osvědčení: Z-OZO-91/2008)
 • osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP (č. osvědčení: VUBP/1383/PREV/2024)
 • osoba odborně způsobilá k činnostem koordinátora BOZP na staveništi (č. osvědčení: VUBP/204/KOO/2020)
 • specialista v ergonomii (kód: 39-009-N)
 • lektor dalšího vzdělávání (kód 75-001-T)
 • instruktor obsluhy motorových vozíků (č. osvědčení: DN 10.2.1984)

Kontakt: marek@ergowork.cz, +420 733 576 994

Ing. David Vancl, DiS.

 • osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti BOZP (č. osvědčení: VUBP/1348/PREV/2024)
 • osoba odborně způsobilá v požární ochraně (č. osvědčení: Z-OZO-161/2021)
 • krizové řízení (č. diplomu: AB 0099491)

Kontakt: vancl@ergowork.cz, +420 605 045 181

Kancelář: Office Center Ženské domovy, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov (mapa)
3. patro, kancelář č. 3041
Návštěvní hodiny: Po telefonické dohodě
GSM: +420 777 828 865
e-mail: ergowork@ergowork.cz
web: www.ergowork.cz
www.ergoprofi.cz
www.portalbozp.cz
IDDS: nmv9n6h
IČ: 242 14 566
DIČ: CZ24214566
Číslo účtu: 2437722339/0800
Společnost ERGOWORK s.r.o. je zapsána u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 189326.