Portál BOZP

Ve spolupráci se Znaleckým ústavem bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. a dalšími partnery provozujeme a dále rozvíjíme Portál BOZP, který představuje užitečný nástroj pro každého specialistu v bezpečnosti práce. Portál zahrnuje několik sekcí, které obsahují různé podpůrné nástroje, jako například ověřené postupy správné praxe, vzorovou dokumentaci BOZP, strategické dokumenty, knihovnu, fotodokumentaci a další. Portál nabízí také diskusní fórum určené pro výměnu názorů mezi odborníky z praxe nebo pro vznášení dotazů na naše externí spolupracovníky z řad soudních znalců. Součástí Portálu je také sekce Safety Net, která představuje platformu pro registrované členy s řadou výhod. Registrace v databázi profesionálních techniků BOZP nebo PO může posloužit také jako garance pro zákazníky a odběratele služeb, neboť u každého registrovaného člena je před jeho uvedení do databáze prověřena platnost jeho osvědčení o odborné způsobilosti.

Portál BOZP byl vyvíjen s podporou České technologické platformy bezpečnosti průmyslu prostřednictvím projektu „5.1 SPTP02/026 „Rozvoj a posilování kooperace v oblasti bezpečnosti průmyslu v ČR“, který byl spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

oppi_logo