Nejvýznamnější řešené projekty a zakázky

FRYDL Servis, s.r.o.

 • Vypracování a vedení dokumentace BOZP a PO
 • Školení a odborná příprava zaměstnanců o BOZP a PO
 • Preventivně kontrolní činnost na pracovištích organizace
Stavební, spol. s r.o.

 • Vypracování a vedení dokumentace BOZP a PO
 • Školení a odborná příprava zaměstnanců o BOZP a PO
 • Preventivně kontrolní činnost na pracovištích organizace
 • Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi během realizovaných stavebních akcích
Restaurace Lavička

 • Vypracování a vedení dokumentace BOZP a PO
 • Školení a odborná příprava zaměstnanců o BOZP a PO
 • Preventivně kontrolní činnost na pracovištích organizace
Probační a mediační služba České republiky

 • Komplexní služby na úseku PO a BOZP
 • Zavedení a udržování systému řízení bezpečnosti práce v organizaci
 • Pravidelné prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví na všech pracovištích PMS na celém území ČR
 • Audit determinant kultury bezpečnosti v organizaci
 • Analýza aspektů interakce pracovníků PMS s klienty
 • Školení zaměstnanců o komunikaci a jejich aspektech s ohledem na činnost pracovníků PMS
LEEL COILS EUROPE s.r.o.

 • Audit systému řízení BOZP v organizaci
 • Vypracování a vedení dokumentace BOZP
 • Školení a odborná příprava zaměstnanců o BOZP a PO
 • Preventivně kontrolní činnost na pracovištích organizace
 • Monitorování a reporting
Kulturní a rodinné centrum Barrandov, z.s.

 • Vypracování a vedení dokumentace BOZP
 • Školení a odborná příprava zaměstnanců o BOZP a PO
 • Preventivně kontrolní činnost na pracovištích organizace
Městské kulturní centrum Fulnek, p.o.

 • Vypracování a vedení dokumentace BOZP
 • Školení a odborná příprava zaměstnanců o BOZP a PO
 • Preventivně kontrolní činnost na pracovištích organizace
Správa účelových zařízení ČVUT

 • Posouzení zdravotních rizika a vypracování kategorizace prací
 • Návrh intervenčních opatření pro snížení rizik
 • Poradenství v oblasti aplikované ergonomie
Plynoservis Jílek s.r.o.

 • Vypracování a vedení dokumentace BOZP a PO
 • Školení a odborná příprava zaměstnanců o BOZP a PO
 • Preventivně kontrolní činnost na pracovištích organizace
Vogelsang Fasteners s.r.o.

 • Audit systému řízení BOZP v organizaci
 • Vypracování a vedení dokumentace BOZP
 • Školení a odborná příprava zaměstnanců o BOZP
 • Preventivně kontrolní činnost na pracovištích organizace
 • Monitorování a reporting
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

 • Audit systému řízení BOZP v organizaci
 • Metodologie odborného vzdělávání zaměstnanců a studentů fakulty
 • Vypracování a vedení dokumentace BOZP a PO
 • Preventivně kontrolní činnost na pracovištích organizace
 • Monitorování a reporting
Správa železniční dopravní cesty, s.o.

 • Analýza zabezpečení perimetru objektu kritické infrastruktury
 • Provedení penetračních testů
 • Návrh opatření pro zlepšení objektové bezpečnosti
FMM Consulting s.r.o.

 • Vypracování a vedení dokumentace požární ochrany a BOZP
 • Školení a odborná příprava zaměstnanců o BOZP a PO
 • Preventivně kontrolní činnost na pracovištích společnosti
janka_logo JANKA ENGINEERING s.r.o.
JANKA Radotín, a.s.

 • Audit systému řízení PO a BOZP v podniku
 • Vypracování a vedení dokumentace požární ochrany a BOZP
 • Školení zaměstnanců z PO a BOZP
 • Odborný výcvik zaměstnanců
 • Preventivně kontrolní činnost na pracovištích společnosti
 • Monitorování a reporting
 • Sledování úrovně kultury bezpečnosti
FCTMolex_logo FCT electronic czech s.r.o.

 • Ergonomická analýza pracovišť společnosti
 • Specializovaná dotazníková šetření mezi zaměstnanci
Zemědělské družstvo Brandýs nad Labem

 • Vypracování a vedení dokumentace požární ochrany a BOZP
 • Školení a odborná příprava zaměstnanců o BOZP a PO
 • Preventivně kontrolní činnost na pracovištích společnosti
Prometheus_logo Prometheus, s.r.o.

 • Audit systému řízení PO a BOZP
 • Vypracování a vedení dokumentace požární ochrany a BOZP
 • Zastupování společnosti před inspekčními orgány
 • Školení a odborná příprava zaměstnanců o BOZP a PO
 • Preventivně kontrolní činnost na pracovištích společnosti
medevac_logo Medevac, s.r.o. 
Medevac Trauma Clinic s.r.o.

 • Vypracování souboru dokumentace požární ochrany a BOZP
 • Školení zaměstnanců z PO a BOZP
 • Preventivně kontrolní činnost na pracovištích společnosti
LOREAL_logo L’Oréal Česká republika s.r.o. 

 • Ergonomická analýza pracovišť společnosti
 • Specializovaná dotazníková šetření mezi zaměstnanci
 • Zpracování akčních plánů pro systémové řízení ergonomických rizik
 • Vývoj ergonomického programu
 • Preventivně kontrolní, osvětová a výchovně-vzdělávací činnost
Benteler_logo Benteler Automotive Rumburk s.r.o.

 • Ergonomická analýza pracovišť metodami HODERG, MEHOD, Matoušek-Baumruk a OWAS
 • Posouzení ergonomických aspektů operátorů výrobních linek
 • Specializovaná dotazníková šetření mezi zaměstnanci
 • Návrh nápravných opatření
plachta_logo Restaurace Bar Cafe Plachta

 • Vypracování souboru dokumentace požární ochrany a BOZP
 • Školení zaměstnanců z PO a BOZP
 • Preventivně kontrolní činnost na pracovištích společnosti
GEORGE spol. s r.o.

 • Audit systému řízení PO a BOZP
 • Vypracování souboru dokumentace požární ochrany a BOZP
 • Školení zaměstnanců z PO a BOZP
 • Preventivně kontrolní činnost na pracovištích společnosti
Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Košíře, Weberova
Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK, V Remízku
Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK, Drtinova
Mateřská škola Praha 5 – Smíchov, U Železničního mostu
Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov Lohniského 830
Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, Grafická 13/1060

 • Audit systému řízení PO a BOZP v organizaci
 • Vypracování souboru dokumentace požární ochrany a BOZP
 • Zajišťování komplexních služeb na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zaměstnanců školy
 • Preventivně kontrolní činnost na pracovištích organizace
 • Školení zaměstnanců z PO, BOZP a bezpečnosti při výuce a souvisejících činnostech
 • Dohled nad bezpečným nakládáním s chemickými látkami a směsmi
 • Sledování stavu ergonomie a hygieny prostředí ve školských objektech
 • Vypracování plánů krizové připravenosti
TACR_logo Technologická agentura České republiky 

 • Účast na řešení projektu aplikovaného výzkumu TH01031098 „Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za specifických situací (DEGAS)“
 • Účast na řešení projektu aplikovaného výzkumu TD03000017 „Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod“
 • Bližší informace o řešených projektech
Kasparkohrani_logo Kašpárkohraní

 • Komplexní zajištění požárního dozoru na největším rodinném festivalu pro děti a jejich rodiče v České republice
 • Vypracování souboru dokumentace požární ochrany a BOZP
 • Zastupování organizátorů při jednání s orgány státního odborného dozoru
Vzdělávací a informační centrum Praha 5, p.o. 

 • Vypracování a vedení dokumentace požární ochrany a BOZP
 • Preventivně kontrolní činnost na pracovištích organizace
 • Školení zaměstnanců z PO a BOZP
Kulturní centrum Praha 5, p.o. 

 • Audit systému řízení PO a BOZP v organizaci
 • Vypracování souboru dokumentace požární ochrany a BOZP
 • Preventivně kontrolní činnost na pracovištích organizace
 • Školení zaměstnanců z PO a BOZP
ZS Pozlovice_logo Základní škola Pozlovice 

 • Vypracování souboru dokumentace požární ochrany a BOZP
 • Zajišťování komplexních služeb na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zaměstnanců školy
 • Preventivně kontrolní činnost na pracovištích organizace
 • Školení zaměstnanců z PO, BOZP a bezpečnosti při výuce a souvisejících činnostech
Austin Detonator_logo Austin Detonator s.r.o. 

 • Řešení problematiky kontaminace pracovního ovzduší v laboratořích
 • Měření aerosolů v pracovním ovzduší
goldgroup_logo Gold Group s.r.o. 

 • Audit systému řízení PO a BOZP v podniku
 • Vypracování souboru dokumentace požární ochrany a BOZP
 • Školení zaměstnanců z PO a BOZP
 • Odborný výcvik zaměstnanců
 • Preventivně kontrolní činnost ve všech objektech společnosti na území ČR
 • Péče o věcné prostředky PO
Globus-logo Globus ČR, k.s. 

 • Audit systému řízení BOZP v podniku
 • Posouzení aspektů kultury bezpečnosti
Hospodářské_noviny_logo Hospodářské noviny – Příloha PRO BYZNYS

Lignum_logo Lignum H&J s.r.o. 

 • Audit systému řízení PO a BOZP v podniku
 • Měření vybraných rizikových faktorů pracovního prostředí
 • Zařazení prací do kategorií podle závažnosti zdravotních rizik
Wakkenhat_logo WAKKENHAT SECURITY a.s.
WAKKENHAT ZETTA s.r.o., koncern

 • Audit systému řízení PO a BOZP v podniku
 • Vypracování souboru dokumentace požární ochrany a BOZP
 • Školení vedoucích zaměstnanců z PO a BOZP
 • Preventivně kontrolní činnost ve všech objektech společnosti na území ČR
 • Měření vybraných rizikových faktorů pracovního prostředí
Logo CZTPIS Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s.

 • Koordinace činností při sestavování Strategické výzkumné agendy v rámci expertní skupiny „Lidský a organizační činitel, ergonomie a pracovní prostředí“
 • Vypracování dílčího tématu Implementačního akčního programu „Navrhování pracovních systémů s převažující prací vsedě“
 • Spolupráce při zpracovávání dílčích tématů Implementačního akčního programu „Nové způsoby interaktivního přenosu informací v systému člověk-počítač, inteligentní alarmy a interface“ a „Interakce v pracovním systému pracovišť s vysokým podílem psychické zátěže a nároků na lidského operátora“
PKE-logo PKE ČR s.r.o.

 • Vypracování souboru dokumentace požární ochrany a BOZP
 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců z PO a BOZP
 • Preventivně kontrolní činnost ve všech objektech společnosti na území ČR
 • Měření vybraných rizikových faktorů pracovního prostředí
ZZS_logo_barvy Zemědělská zkušební stanice KUJAVY s.r.o.

 • Audit systému řízení PO a BOZP v podniku
 • Vypracování souboru dokumentace požární ochrany a BOZP
 • Preventivně kontrolní činnost ve všech objektech organizace
 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců z PO a BOZP
N4G_logo Net4Gas, s.r.o.

 • Ergonomická analýza dispečerského pracoviště
 • Měření rizikových faktorů pracovního prostředí
 • Návrh nápravných opatření
RWE logo RWE Distribuční služby, s.r.o.

 • Odborné poradenství a specializované expertizy v oblasti prevence rizik, OOPP a modelování nehodových situací
AZD-Logo-2C-large AŽD Praha, s.r.o.

 • Vypracování odborné studie k problematice ergonomie dispečerských pracovišť pro řízení železniční dopravy
 • Měření rizikových faktorů pracovního prostředí v referenčních dispečerských pracovištích
 • Posuzování ergonomických parametrů dispečerských stolů
 • Odborné poradenství z oblasti ergonomie
Q&L Industrial Services, s.r.o.

 • Vypracování souboru dokumentace požární ochrany a BOZP
 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců z PO a BOZP
 • Preventivně kontrolní činnost ve všech objektech společnosti na území ČR
Armáda spásy v ČR

 • Vypracování souboru dokumentace požární ochrany a BOZP
 • Školení a odborná příprava zaměstnanců o BOZP a PO
 • Preventivně kontrolní činnost ve všech objektech organizace na území Hl. m. Prahy a vybraných objektech v severních Čechách
 • Měření znečištění pracovního ovzduší aerosoly a nanočásticemi
Accenture Services, s.r.o.

 • Realizace specializovaného výcvikového kurzu „Ergonomie administrativních pracovišť“ pro podnikové ergonomy
KONE Industrial – koncern s.r.o.

 • Ergonomická analýza pracovišť ve výrobní části společnosti
 • Ergonomická analýza administrativních pracovišť a kanceláří typu open space
 • Měření rizikových faktorů pracovního prostředí
 • Návrh nápravných opatření
 • Realizace workshopu „Ergonomické zásady optimalizace pracovních podmínek na pracovištích“ pro zaměstnance firmy
HRADY CZ

 • Komplexní zajištění požárního dozoru na letních kulturních festivalech České hrady a Moravské hrady
 • Vypracování souboru dokumentace požární ochrany a BOZP
 • Zastupování organizátorů při jednání s orgány státního odborného dozoru
Městská část Praha 5

 • Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi během realizovaných stavebních akcích
 • Audit nebezpečných chemických látek používaných ve školách zřizovaných MČ Praha 5
 • Vypracování vzorových pravidel pro bezpečné nakládání s NCHLaP ve školách zřizovaných MČ Praha 5
 • Audit dodržování požadavků pro technologické využívání látek s vybranou nebezpečnou vlastností ve školách zřizovaných MČ Praha 5
 • Měření faktorů prostředí ve školách zřizovaných MČ Praha 5
Zemědělský svaz České republiky

 • Audit svazové dokumentace k problematice PO a BOZP
 • Vývoj systému pro poskytování informací z oblasti PO a BOZP pro členy svazu
 • Poradenská činnost
MEV Praha s.r.o.

 • Školení zaměstnanců o bezpečném nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické a žíravé
Service4Quality s.r.o., organizační složka

 • Vypracování souboru dokumentace požární ochrany a BOZP
 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců z PO a BOZP
 • Preventivně kontrolní činnost ve všech objektech společnosti na území ČR
Tivall CZ, s.r.o.

 • Ergonomická analýza konstrukce výrobní linky a pracovní zátěže obsluhy
 • Měření rizikových faktorů pracovního prostředí
 • Návrh nápravných opatření
S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern

 • Audit systému řízení bezpečnosti v podniku
 • Návrh nápravných opatření
BBT-Materials Processing, s.r.o.

 • Pravidelné prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví na všech pracovištích společnosti
 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců z PO a BOZP
ArcelorMittal

 • Pořádání semináře „Ergonomie práce“ v rámci celofiremního dne zdraví a bezpečnosti práce v závodech ArcelorMittal Stainless Service Czech Republic, s.r.o. a ArcelorMittal Construction CZ s.r.o.
METREX PRAHA, a.s.

 • Poradenská činnost na úseku PO a BOZP
 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců z PO a BOZP
AC AERO s.r.o.

 • Poradenství na úseku BOZP
 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců z PO a BOZP
GERLICH ODRY s. r. o.

 • Měření znečištění pracovního ovzduší aerosoly a nanočásticemi